Katalysator

Collectief 32.be

 

Doelstellingen:

  • Religieus erfgoed van ordes en congregaties krijgt een (her)nieuw(d)e betekenis als katalysator van ontmoeting en zingeving.

 

  • Een verbeelde en becijferde overkoepelende visie vormt de lijm die de eigenaars en nieuwe medegebruikers hiertoe samenbrengt.

 

  • Wij willen dit DNA-valorisatieproces laten groeien door bemiddeling tussen eigenaar(s), nieuwe (mede)gebruikers en

(ver)bouw-gerelateerde partijen.

 

  • Van hieruit maken we pas de stap naar de mogelijke transformatie van de ‘stenen’ van het kloostergebouw

 

Collectief 32.be

© Copyright. All Rights Reserved.