Missie

Collectief 32.be

 

Missie

Collectief 32.be wil katalysator zijn bij valorisatie van 3 vormen van kapitaal aanwezig bij (klooster)gemeenschappen en stakeholders en hun complexe (monastieke) sites: spiritueel, sociaal en ruimtelijk.

 

 

Visie: van spirituele traditie over het sociale naar het materiële

Met onze drive, netwerk en expertise begeleiden we de betrokken partijen bij een herintegratie in het spiritueel, sociaal en ruimtelijk weefsel. Hierbij gaat onze aandacht naar maatschappelijk verantwoord vastgoed en zowel architecturaal als menselijk en spiritueel erfgoed. De bestaande gelaagdheid, de sociale betekenis en de historische combinatie van functies vormen, samen met het aanwezige menselijke kapitaal, onze kernpunten.

 

De oorspronkelijke nuance en flexibiliteit van de site zelf, haar (voormalige) gebruikers en omgeving geven hints voor een duurzame toekomst. De  herkenbare en typische stukken kunnen in een aanpasbare puzzel gelegd worden met respect voor het origineel en aandacht voor hedendaagse maatschappelijke noden.

 

Collectief 32.be

© Copyright. All Rights Reserved.